แหล่งรวมเรื่องราวที่น่าสนใจ กินเที่ยว อาหารไทย แฟชั่นแนวใหม่ ไร้สาระ และสุขภาพ

อาหารและ

วิธีการสังเกตผักปลอดสารพิษ

วิธีการสังเกตผักปลอดสารพิษเและทำอย่างไรที่จะลดสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับผัก

       ในทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าผักที่เราซื้อมารับประทานจากตลาดเกือบจะทั้งหมดชาวสวนจะต้องใช้สารเคมีร่วมในการปลูก เพราะฉะนั้นเราจึงต้องจำเป็นต้องมาศึกษาวิธีสังเกตุและลดสารปนเปื้อนที่มันมากับผักที่เราจะรับประทาน  ผักปลอดสารพิษ คือ ผักที่ปลูกโดยผ่านกระบวนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผักด้วยวิธีผสมผสาน ทั้งนี้เพื่อให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างซึ่งเกิดผลดีต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม นิยมปลูกผักปลอดสารพิษ 3 วิธีคือ

      1. การปลูกผักปลอดสารพิษในมุ้งตาข่ายในสวนผัก และป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้ สมุนไพรพื้นบ้านแทน

      2. การปลูกผักคลุมโปง ด้วยมุ้งใยสังเคราะห์ เป็นผักที่มีทรงต้นแข็งแรง เช่น พริก มะเขือ สามารถคลุมลงบนต้นพืช โดยตรงไม่ต้องใช้โครงสร้าง

      3. การปลูกผักนอกมุ้ง  โดยใช้วิธีทำกาวเหนียวดักแมลง   และการใช้แสงสว่างดักทำลายแมลง ใช้หลอดฟลูอเรสเซนต์ ที่มีแสงนวลสีน้ำเงิน เวลา 19.00 – 23.00 น. ย้ายที่ทุก 2 – 3 คืนแสงจะช่วยให้แมลงมารวมตัวกันในที่เดียว ทำให้กำจัดได้ง่าย

       ผักที่นิยมปลูกได้แก่ ผักกาด ต้นหอม ผักชี ผักบุ้ง คะน้า ถั่วเขียว ฯลฯ ผักชนิดนี้มีใบอาจมีรู ซึ่งเกิดจากการกัดกินของแมลง ในการเลือกซื้อผักจึงควรสังเกตลักษณะใบว่ามีแมลงกัดกินเป็นรูหรือไม่ หากไม่มีอาจหมายถึงมีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลง อีกวิธีคือการเลือกซื้อผักที่มีเครื่องหมายผักปลอดสารพิษที่บรรจุภัณฑ์ แต่เพื่อความมั่นใจในคุณภาพชีวิตที่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อนต่างๆ เมื่อซื้อผักมาแล้วควรนำมาจัดการทำความสะอาดอีกครั้ง ด้วยวิธีการต่างๆ เหล่านี้

      1. ลอกหรือปอกเปลือกแล้วแช่น้ำ 5-10 นาที จากนั้นนำไปล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

      2. แช่ในน้ำปูนใส 10 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

      3. แช่น้ำด่างทับทิม 10 นาที โดยใช้เกล็ดด่างทับทิม 20-30 เกล็ด ผสมกับน้ำ 16 ถ้วย หรือ 4 ลิตร แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

      4. ล้างโดยให้น้ำจากก๊อกไหลผ่าน 2 นาที

      5. แช่น้ำเกลือเจือจางอีก 10 นาที โดยใช้เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ ละลายกับน้ำ 16 ถ้วย หรือ 4 ลิตร แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

      6. แช่น้ำส้มสายชู 10 นาที  โดยผสมน้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะ กับน้ำ 16 ถ้วย หรือ 4 ลิตร แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

      7. แช่น้ำยาล้างผักหรือน้ำซาวข้าว 10 นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง

เท่านี้ทุกท่านก็จะสามารถลดสารพิษที่ปนเปื้อนมากับผักไม่ได้มาก็น้อยครับ