โยคะ ศาสตร์แห่งสุข สร้างความสงบภายในกายและจิตใจ

โยคะ

โยคะ เป็นศาสตร์โบราณที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียมากว่า 5,000 ปี โยคะเป็นการฝึกร่างกาย จิตใจและ ลมหายใจ การฝึกโยคะเป็นการรวมกายและใจเข้าด้วยกัน เหมือนกับการที่เรานั่งสมาธิ ต้องกำหนดกายและลมหายใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้ทั้งหมดเกิดความสมดุล เมื่อเรามีกายและจิตที่สงบนิ่ง สมดุล มั่นคง ก็จะช่วยให้จิตเต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ การฝึกโยคะเป็นการฝึกสมาธิด้วยอย่างหนึ่ง โดยต้องตั้งสติกับร่างกาย กำหนดลมหายใจเข้าออกจนก่อให้เกิดสมาธิ ปัจจุบันศาสตร์ทรงคุณค่าสาขานี้ได้แพร่หลายออกจากอินเดียสู่ทุกประเทศ ทั้งตะวันตกจดตะวันออก ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน

ได้อะไรจากการฝึก โยคะ

 1. ร่างกายกับจิตรวมเข้าด้วยกัน เป็นการมีสติรู้อยู่กับกายตลอดเวลาเป็นจุดสำคัญของการฝึกโยคะ คือมีสติว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรและจดจ่อกับสิ่งที่ทำได้อย่างเต็มที่
 2. ความสมดุล การฝึกโยคะเป็นการสร้างสมดุลทั้งทางกายและจิตใจ ร่างกายจะมีความสมดุลและมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้น ส่วนจิตใจก็จะรู้สึกสมดุลอยู่กับตนเองและสิ่งแวดล้อม
 3. การพัฒนาจิต โยคะเป็นการฝึกจิตให้เกิดสมาธิ สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิอยู่กับกาย ก็จะสามารถมองเห็นปัญหา หรือสิ่งที่จะเกิดได้ง่ายขึ้น

โยคะมีประโยชน์อย่างไร

 1. ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ดีขึ้น การได้ยืดเหยียดร่างกายทำให้หลอดเลือดขยายตัว และเลือดสามารถไหลเวียนเลือดได้มากขึ้น
 2. ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อต่าง ๆ ทำให้ข้อต่อสามารถเคลื่อนไหวสมดุลมากขึ้น และความยืดหยุ่นของข้อต่อก็ยืดหยุ่นตามไปด้วย
 3. ช่วยปรับปรุงทรวดทรงให้ดูดีขึ้น เป็นการฝึกการทรงตัวและกระจายน้ำหนักผ่านแขน ขา และกระดูกสันหลังอย่างเหมาะสม
 4. ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยอันเนื่องมาจากการเล่นกีฬา การทำงาน หรือการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
 5. ช่วยผ่อนคลายและลดความตึงเครียดที่เกิดจากการทำงาน เพราะโยคะเป็นการฝึกการหายใจให้สอดคล้องกับการปฏิบัติท่าโยคะ นอกจากนั้นยังมีการฝึกกำหนดลมหายใจให้ผลโดยตรงในด้านการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ
 6. ช่วยทำให้สมาธิดีขึ้น การฝึกโยคะจะเป็นการฝึกให้จิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น การฝึกนับลมหายใจเข้า-ออก ก็จะเป็นการฝึกจิตให้คิดอยู่กับสิ่งสิ่งเดียว ซึ่งถือเป็นการฝึกสมาธิอีกรูปแบบหนึ่ง
 7. ช่วยเพิ่มความสามารถในการทรงตัว เพราะทำท่าโยคะเน้นในเรื่องของการรักษาสมดุล รวมถึงท่าที่ต้องมีการทรงตัวบนเท้าข้างเดียวด้วย
 8. ช่วยทำให้ใจเย็นลง โยคะมีการฝึกหายใจ ผู้ฝึกสามารถหายใจได้ยาวและลึกขึ้นกว่าเดิม การหายใจช้า ๆ และลึก จะช่วยระงับความรุนแรงที่อาจเกิดจากความโกรธภายในจิตใจ
 9. อาจช่วยบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ ที่มีสาเหตุมาจากความเครียด เช่น ไมเกรน
 10. ช่วยลดอาการปวดประจำเดือน
 11. เพิ่มสติ ผู้ฝึกสามารถรับรู้ท่าทางการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้องของตนเองได้เร็วขึ้น ในขณะที่อยู่ในท่านั่ง นอน ยืน เดิน หรือทำงาน

การฝึกโยคะเป็นการฝึกฝนร่างกายในทุก ๆ ส่วน รวมถึงการฝึกฝนจิตใจด้วย ดังนั้นการฝึกโยคะจึงอาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างความสุขและสงบให้กับร่างกายและจิตใจของคุณก็ได้นะ