“เครื่องกดน้ำกรองสาธารณะ” กับสารพัดเชื้อโรคที่ผู้บริโภคจะต้องตกใจ

กับสารพัดเชื้อโรคที่ผู้บริโภคจะต้องตกใจ 1

หลายคนคงเคยพบเห็น เครื่องกดน้ำกรองสาธารณะ ที่ตั้งอยู่ทั่วไปบริเวณที่พักอาศัย แต่ใครจะไปรู้ว่าเครื่องกดน้ำที่เรานำไปใช้บริโภคกันนั้นเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีชนิดที่ต้องอุทานว่า อี๋ กันเลยทีเดียว           ไม่เพียงแค่คุณภาพและมาตรฐานเท่านั้นที่น่ากังวล เพราะสิ่งที่แย่ที่ที่สุดก็คือโรคภัยไข้เจ็บที่แถมมากับน้ำที่เราใช้บริโภคโดยมีที่มาจากเชื้อโรคและสิ่งปนเปื้อนมากมาย ว่าแต่มันอันตรายขนาดนั้นเลยหรือตามแอดมินมาไขข้อสงสัยกันเลยครับ

กับสารพัดเชื้อโรคที่ผู้บริโภคจะต้องตกใจ 2

เครื่องกดน้ำกรองสาธารณะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้อำนวยความสะดวก เป็นเครื่องมือในส่วนของการอุปโภคบริโภคที่ในปัจจุบันสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามแหล่งที่พักอาศัย หรือเขตชุมชน ใครจะไปรู้ว่าเจ้าตู้กดน้ำสาธารณะนี้ไม่ใช่ทุกตู้จะผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานแก่ผู้บริโภคเสมอไป เพราะความจริงของ เครื่องกดน้ำกรองสาธารณะ หลาย ๆ ตู้นั้นเต็มไปด้วยเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากที่จะดื่มน้ำเพื่อความอยู่รอดแต่กลับต้องนอนป่วยอยู่บ้านหรือบางกรณีต้องหามส่งโรงพยาบาลกันเลยทีเดียว

               น้ำกรองหรือน้ำดื่มที่เราบริโภคกันอยู่ทั่วไปเป็นน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน RO (Reverse Osmosis) มีความสะอาดปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย แต่ขณะเดียวกันเครื่องกดน้ำสาธารณะบางแห่งที่ถูกติดตั้งมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วในเขตชุมชนที่มีการใช้บริการตลอดทั้งวัน สภาพแวดล้อมไม่สะอาด และเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค เครื่องกดน้ำสาธารณะจะถูกละเลย ขาดการดูแลเอาใจใส่ ส่งผลให้ไส้กรองด้านในอาจสกปรกได้ ซึ่งจะส่งผลให้การกรองน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีขี้ตะไคร่ ถูกใช้งานจากคนหลายกลุ่ม และเกิดเชื้อโรคจากมลภาวะ รวมถึงสัตว์ชนิดต่าง ๆ อย่าง จิ้งจก แมงมุม หนูท่อ แมลงสาบ แมลงวัน ฯลฯ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นพาหะของอันตรายที่ร่างกายได้รับทั้งสิ้น และส่งผลให้เกิดอาการท้องเสีย ท้องร่วง อาหารเป็นพิษได้นั่นเอง

กับสารพัดเชื้อโรคที่ผู้บริโภคจะต้องตกใจ 3

วิธีสังเกตคุณภาพเครื่องกดน้ำกรองสาธารณะเบื้องต้น

1.บริเวณโดยรอบของ เครื่องกดน้ำกรองสาธารณะ จะต้องสะอาด อยู่ไกลจากแหล่งสะสมเชื้อโรค อย่างถังขยะ ท่อน้ำ หรือแหล่งที่มีน้ำท่วมขัง เพราะจะเป็นที่มาของสัตว์หลายชนิดที่เป็นพาหะในการเกิดเชื้อโรค อย่างเช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน ที่มักซ่อนตัวอยู่ตามซอก ตามมุม ไม่เว้นแม้แต่ เครื่องกดน้ำสาธารณะ ก็เป็นที่อยู่ชั้นดี

2.ตรวจเช็คบริเวณช่องส่งน้ำอยู่เสมอ เนื่องจากบริเวณช่องส่งน้ำมีลักษณะเป็นท่อขนาดยาวเชื่อมกับระบบและกลไกต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนที่มีน้ำไหลผ่านอยู่ตลอด จากการใช้งาน ทำให้บริเวณดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดตะไคร่ และเกิดเชื้อโรคอื่น ๆ ตามมา สามารถตรวจเช็คได้ด้วยวิธีการนำ Cotton buds แหย่เข้าไปเพื่อเช็คความสะอาดเบื้องต้น

3.เลือกใช้ เครื่องกดน้ำสาธารณะ ที่มีการดูแลความสะอาดและตรวจเช็คคุณภาพอยู่ตลอด เนื่องจากเครื่องเหล่านั้นจะได้รับการเปลี่ยนไส้กรองอยู่ตลอด ลดความเสี่ยงจากการสะสมของเชื้อโรคและลดความเสี่ยงของคุณภาพน้ำที่เป็นอันตรายหรือมีสารปนเปื้อน

4.การกรอกน้ำทุกครั้งควรเช็ดทำความสะอาดบริเวณจุดที่ต้องสัมผัสเพราะเชื้อโรคอาจจะติดมากับอวัยวะของร่างกายได้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะฝ่ามือ เนื่องจาก เครื่องกดน้ำสาธารณะ ก็เป็นจุดที่มีผู้ใช้บริการอยู่ตลอด หลากหลายรูปแบบการได้รับเชื้อโรคบางชนิดจากมนุษย์ก็เป็นอีกสิ่งที่ควรระวังเช่นเดียวกับเชื้อโรคที่มีที่มาจากสัตว์

5.ตรวจสอบสภาพน้ำทุกครั้งก่อนบริโภคว่ามีสิ่งแปลกปลอมหรือไม้ อย่างเช่น ตะไคร่ พลาสติก ฝุ่นผง มูลสัตว์ หรือสารอันตรายอื่น ๆที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

กับสารพัดเชื้อโรคที่ผู้บริโภคจะต้องตกใจ 4

เครื่องกดน้ำสาธารณะ เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยให้มนุษย์เรามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็อาจจะมีอันตรายและให้โทษแก่ร่างกายได้เช่นเดียวกัน เพราะเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะ จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ขึ้นได้ ดังนั้นเบื้องต้นเราจึงควรระมัดระวัง เรียนรู้ และหลีกเลี่ยงสิ่งที่อันตรายในชีวิตประจำวันที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเท่าที่จะทำได้ และหันมาเอาใจใส่สุขภาพร่างกายให้ดีโดยเฉพาะเรื่องของการบริโภคที่สิ่งต่าง ๆ ทั้งดีและร้ายเข้าสู่ร่างกายโดยตรงเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรกปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ