สันป่าเกี๊ยะ เชียงใหม่ เส้นทางซากุระสีหวาน ความงามที่ยิ่งใหญ่บนขุนเขา

spk

ใน​วัน​ที่​ม่าน​หมอก​สลาย​ไป​พร้อม​ กับ​แสง​สี​ทอง​ของ​พระอาทิตย์​ เบื้อง​หน้า​เป็น​ยอด​ดอย​ หลวงเชียงดาว​ข้างๆ​เป็นต้น​ซากุระ​สีห​วานกับสายลม​เย็น​ยาม​เช้า​ช่วยทำให้ห้วง​เวลา​บน​ สัน​ป่า​เกี๊ยะ ยิ่ง​ใหญ่​และ​น่า​จดจำ ฤดู​หนาว​สำหรับ​คน​เดิน​ทาง​​หลายๆ​คน​จุด​หมาย​คง​หนี​ไม่​พ้น​เทือก​เขา​และ​ยอด​ดอย​แต่​หาก​หนึ่ง​ใน​ เส้น​ทาง​ของ​จุด​หมาย​ที่มี​สีสัน​และ​ความ​หวานของสีชมพู​แห่ง​จินตนาการ​เข้า​มาส​อด​แทรก​ใคร​เล่า​อยาก​จะ​ ปฏิเสธ​ที่​จะ​เดิน​ทาง​ไป​ชื่นชม…ซากุระ​เจ้า​หญิง​แห่ง​ดอกไม้​สีชมพู ​ณ ​สถานี​วิจัย​เกษตร​ที่​สูง​ป่า​เกี๊ยะ​ดอย​ เชียงดาว ​ที่จังหวัด ​เชียงใหม่ ​ถึง​แม้​ชื่อ สัน​ป่า​เกี๊ยะ​ อาจ​จะ​ยัง​ไม่​คุ้น​หู​แต่​นั่น​คือ​จุด​เริ่ม​ต้น​ที่​จะ​เดิน​ทาง

spk1

มา​ค้นหา​ดิน​แดน​แห่ง​ขุนเขา​สูง​เสียด​ฟ้า​อบอวล​ด้วย​ทะเล​หมอก​และ​ดอกไม้​ที่​บาน​สะพรั่ง​คำ​ว่า​เกี๊ยะ เป็น​คำ​เมือง​แปล​ว่า​ต้นสน​บน​ยอด​ดอย​มี​ทิว​สน​ต้น​ใหญ่​เรียง​ราย​ไป​ตาม​แนว​เขา​มี​แปลง​ดอกไม้​ และ​ แปลง​ทดลอง​ปลูก​กาแฟ​ที่​สำคัญ​ใน​ช่วง​ฤดู​หนาว​จะ​มอง​เห็น​ทะเล​หมอก​กับ​แสง​แรก​ของ​ดวงอาทิตย์​ตรง​ เส้น​ขอบ​ฟ้า​บน​ยอด​ดอย​หลวง​เชียงดาว​เป็น​ภาพ​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​แอบแฝง​ด้วย​ความ​อ่อน​หวาน​และ​งดงาม​ณ​​จุด​ 10 2. เส้น​ทาง​ซากุระ​สีห​วาน​ ความ​งาม​ที่​ยิ่ง​ใหญ่​บน​ขุนเขา สันป่าเกี๊ยะ เชียงใหม่ 11 กาง​เต็นท์​ในยามค่ำคืน​จะ​มองเห็น​ดาว​เต็ม​ท้องฟ้า​ และ​แสง​ระยิบ​ระยับ​จาก​เมือง​เชียงดาว​ช่วย​ขับ​กล่อม​ ให้​เป็น​ค่ำคืน​ที่​แสน​หวาน​และ​น่า​จดจำ

spk2

การเดินทางไป สันป่าเกี๊ยะ เชียงใหม่

สามารถเดินทางมาโดยใช้เส้นทางหมายเลข 107 จากเชียงใหม่ ผ่านแม่ริม แม่มาลัย ที่ตลาดแม่มาลัยสามารถแวะซื้อเสบียงได้ ถึงบ้านแม่นะมีทางแยกซ้ายมือมีป้ายเขียนว่า “หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตะมาน” ประมาณ 21 กิโลเมตรจะพบทางแยกให้เลี้ยวขวาสภาพทางเป็นลูกรังจะค่อนข้างชัน ผ่านหมู่บ้านปางโฮ่งและปางฮ่าง ทางจะขึ้นชันมาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงด่านที่จะแยกไปหน่วยพิทักษ์ป่าเด่นหญ้าขัด ตรงไป ขวามือจะพบทางแยกไปโรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ จากนั้นจะถึงหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตะมาน ตรงไปอีกสัก 500 เมตรทางจะขึ้นสูงก็จะถึงสถานีวิจัยเกษตรที่สูงป่าเกี๊ยะดอยเชียงดาว ส่วนในขากลับไม่ต้องย้อนทางเดิมจากสถานีฯ มีเส้นทางกลับออกสู่ถนนหมายเลข 107 ที่บ้านแก่งปันเตได้ จากสถานีมาสัก 12 กิโลเมตรจะถึงทางแยกเลี้ยวซ้ายและขวา ด้านขวามือจะเขียนว่าไปบ้านปากเอียก (เส้นทางนี้ห้ามใช้โซ่พันล้อรถในหน้าฝน ฝ่าฝืนปรับ 500 บาท) เส้นทางนี้จะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็ได้เพราะจะไปออกถนนใหญ่เหมือนกัน แต่ถ้าเลี้ยวขวาจะผ่านเข้าไปในหมู่บ้านปากเอียก ผ่านไร่ชา และผ่านนิคมสงเคราะห์ชาวเขา ทางช่วงนี้จะเป็นทางคอนกรีตตลอด แต่ทางลงค่อนข้างชันจนกระทั่งถึงบ้านแก่งปันเตาและเส้นทางหมายเลข 107