น้ำแข็ง ภัยมืดใกล้ตัวที่เราอาจจะไม่ทันระวัง

ilpadellaccio2.com น้ำแข็ง ภัยมืดใกล้ตัวที่เราอาจจะไม่ทันระวัง น้ำแข็ง ถือว่าเป็นที่ต้องการมากท่ามกลางสภาพอากาศที่ทั้งร้อนและอบอ้าว เพราะการได้ดื่มน้ำเย็น ๆ สักแก้วหลังจากที่ต้องอยู่กลางแดดร้อนจัด หรือเหน็ดเหนื่อยจากกิจกรรมสักอย่างก็เหมือนร่างกายได้ฟื้นฟูกลับมากระชุ่มกระชวยมีชีวิตชีวาอีกครั้ง เพราะเหตุนี้เราจึงไม่ทันระวังถึงความปลอดภัยจากสิ่งที่เราบริโภค     ทุกคนเคยสงสัยไหมว่า น้ำแข็ง ที่เราบริโภคมีที่มาจากไหน ผ่านกรรมวิธีใดบ้าง ถูกสุขลักษณะหรือเปล่า บางคนอาจไม่ได้ใส่ซ้ำร้าย กว่าที่จะรู้ร่างกายก็อาจจะกำลังเสียหายไปแล้ว วันนี้แอดมินจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยใกล้ตัวจาก น้ำแข็ง มาแบ่งปันกันครับ น้ำแข็งอันตรายอย่างไร?                น้ำแข็ง โดยทั่วไปเกิดขึ้นจากน้ำของเหลวที่แปรสภาพเป็นของแข็ง มีอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศา สามารถนำมาใช้ในการบริโภคและใช้ประโยชน์อื่น ๆ แต่เพียงเท่านี้คงยังไม่เข้าข่ายเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เพราะในกรณีที่เป็นอันตรายจะเป็นน้ำแข็งที่มีการเจือปนของจุลินทรีย์หรือสารอันตรายต่าง ๆ ที่เกิดจากแหล่งที่มา กรรมวิธีในการผลิตรวมถึงการขนส่งต่างหากที่เป็นอันตราย              น้ำแข็ง ที่ถูกสุขลักษณะมักวางขายในซุปเปอร์มาเก็ตหรือร้านค้าที่มีมาตรฐานด้านความสะอาดและขณะเดียวกันก็มีความเข้มงวดเรื่องคุณภาพสินค้าที่ขายต่อผู้บริโภค เพราะน้ำแข็งส่วนใหญ่จะบรรจุในถุงที่ปิดสนิทระบุรายละเอียดทั้งแหล่งผลิต กรรมวิธี รวมถึงตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเหมาะสมในการนำไปใช้ อย่างสีน้ำเงิน ใช้รับประทาน หรือสีแดง ที่ไม่ควรรับประทาน ดังนั้นน้ำแข็งที่เป็นอันตรายจึงมักจะมาจากร้านค้าทั่วไปที่ขายน้ำแข็งจากโรงงานที่มีความเสี่ยงเรื่องการปนเปื้อนของเชื้อโรค จุลินทรีย์ และพยาธิ อย่างเชื้อ อีโคไลน์  เอนเทอโรทอกซิน […]

adminilpadellaccio2

7 September 2021