วิธีการสังเกตุผักปลอดสารพิษ

ilpadellaccio2.com แหล่งรวมเรื่องราวที่น่าสนใจ กินเที่ยว อาหารไทย แฟชั่นแนวใหม่ ไร้สาระ และสุขภาพ อาหารและ วิธีการสังเกตผักปลอดสารพิษ วิธีการสังเกตผักปลอดสารพิษเและทำอย่างไรที่จะลดสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับผัก        ในทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าผักที่เราซื้อมารับประทานจากตลาดเกือบจะทั้งหมดชาวสวนจะต้องใช้สารเคมีร่วมในการปลูก เพราะฉะนั้นเราจึงต้องจำเป็นต้องมาศึกษาวิธีสังเกตุและลดสารปนเปื้อนที่มันมากับผักที่เราจะรับประทาน  ผักปลอดสารพิษ คือ ผักที่ปลูกโดยผ่านกระบวนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผักด้วยวิธีผสมผสาน ทั้งนี้เพื่อให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างซึ่งเกิดผลดีต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม นิยมปลูกผักปลอดสารพิษ 3 วิธีคือ       1. การปลูกผักปลอดสารพิษในมุ้งตาข่ายในสวนผัก และป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้ สมุนไพรพื้นบ้านแทน       2. การปลูกผักคลุมโปง ด้วยมุ้งใยสังเคราะห์ เป็นผักที่มีทรงต้นแข็งแรง เช่น พริก มะเขือ สามารถคลุมลงบนต้นพืช โดยตรงไม่ต้องใช้โครงสร้าง       3. การปลูกผักนอกมุ้ง  โดยใช้วิธีทำกาวเหนียวดักแมลง   และการใช้แสงสว่างดักทำลายแมลง ใช้หลอดฟลูอเรสเซนต์ ที่มีแสงนวลสีน้ำเงิน เวลา […]

adminilpadellaccio2

26 July 2021