โยคะ ศาสตร์แห่งสุข สร้างความสงบภายในกายและจิตใจ

ilpadellaccio2.com โยคะ ศาสตร์แห่งสุข สร้างความสงบภายในกายและจิตใจ โยคะ เป็นศาสตร์โบราณที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียมากว่า 5,000 ปี โยคะเป็นการฝึกร่างกาย จิตใจและ ลมหายใจ การฝึกโยคะเป็นการรวมกายและใจเข้าด้วยกัน เหมือนกับการที่เรานั่งสมาธิ ต้องกำหนดกายและลมหายใจที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้ทั้งหมดเกิดความสมดุล เมื่อเรามีกายและจิตที่สงบนิ่ง สมดุล มั่นคง ก็จะช่วยให้จิตเต็มไปด้วยพลังแห่งการสร้างสรรค์ การฝึกโยคะเป็นการฝึกสมาธิด้วยอย่างหนึ่ง โดยต้องตั้งสติกับร่างกาย กำหนดลมหายใจเข้าออกจนก่อให้เกิดสมาธิ ปัจจุบันศาสตร์ทรงคุณค่าสาขานี้ได้แพร่หลายออกจากอินเดียสู่ทุกประเทศ ทั้งตะวันตกจดตะวันออก ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ได้อะไรจากการฝึก โยคะ ร่างกายกับจิตรวมเข้าด้วยกัน เป็นการมีสติรู้อยู่กับกายตลอดเวลาเป็นจุดสำคัญของการฝึกโยคะ คือมีสติว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรและจดจ่อกับสิ่งที่ทำได้อย่างเต็มที่ ความสมดุล การฝึกโยคะเป็นการสร้างสมดุลทั้งทางกายและจิตใจ ร่างกายจะมีความสมดุลและมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้น ส่วนจิตใจก็จะรู้สึกสมดุลอยู่กับตนเองและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาจิต โยคะเป็นการฝึกจิตให้เกิดสมาธิ สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิอยู่กับกาย ก็จะสามารถมองเห็นปัญหา หรือสิ่งที่จะเกิดได้ง่ายขึ้น โยคะมีประโยชน์อย่างไร ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ดีขึ้น การได้ยืดเหยียดร่างกายทำให้หลอดเลือดขยายตัว และเลือดสามารถไหลเวียนเลือดได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อต่าง ๆ ทำให้ข้อต่อสามารถเคลื่อนไหวสมดุลมากขึ้น และความยืดหยุ่นของข้อต่อก็ยืดหยุ่นตามไปด้วย ช่วยปรับปรุงทรวดทรงให้ดูดีขึ้น เป็นการฝึกการทรงตัวและกระจายน้ำหนักผ่านแขน ขา และกระดูกสันหลังอย่างเหมาะสม ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยอันเนื่องมาจากการเล่นกีฬา […]

adminilpadellaccio2

29 July 2021