สวนสันติชัยปราการ วิวดี บรรยากาศดี มีที่เดินได้ต่อ

ilpadellaccio2.com สวนสันติชัยปราการ วิวดี บรรยากาศดี มีที่เดินได้ต่อ วันนี้ผมได้มาเที่ยวแถวย่านบางลำพู และได้ตั้งใจว่าจะไปเข้าไปเดินเที่ยวที่สวนสันติชัยปราการสักหน่อย สวนสันติชัยปราการ เป็นสวนสาธารณะตั้งอยู่ที่ถนนพระสุเมรุ ย่านบางลำพู มีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ ด้วยกัน สวนสาธารณะแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเนื่องด้วยในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ครบ 6 รอบ เปิดครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. พ.ศ. 2542 ติดกับ สวนสันติชัยปราการ ก็มีป้อมพระสุเมรุ ป้อมพระสุเมรุแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัย ร.1 ซึ่งในสมัยก่อนมีการสร้างป้อมปราการทั้งหมด 14 แห่งด้วยกัน แต่ต่อมาหลังจากที่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้แล้ว ก็ถูกทำลายลง เหลือเพียงแค่ 2 แห่งเท่านั้น คือป้อมพระสุเมรุแห่งนี้ และป้อมมหากาฬ ภายในสวนสันติชัยปราการก็ยังมีพระที่นั่งสันติชัยปราการตั้งอยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่า พระที่นั่งสันติชัยปราการ สร้างจากไม้ตะเคียน ออกแบบสถาปัตยกรรมแบบไทยดั้งเดิมที่มีความโดดเด่น แต่พระที่นั่งสันติชัยปราการนี้จะปิดอยู่ตลอด ไม่เปิดให้ผู้คนทั่วไปได้ขึ้นไป จะเปิดใช้ก็เฉพาะพิธีสำคัญเท่านั้น และพระที่นั่งสันติชัยปราการก็มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติมาประดับไว้ด้วย ตรงที่บริเวณใกล้กับพระที่นั่งสันติชัยปราการ เมื่อก่อนนี้เคยมีต้นบางลำพูอยู่ด้วย เป็นต้นบางลำพูที่เคยเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวของกรุงเทพฯ ซึ่งตอนน้ำท่วมใหญ่ปีพ.ศ.2554 ต้นบางลำพูได้ตายลง จึงได้ถูกโค่นจนไม่เหลือในที่สุด ที่ สวนสันติชัยปราการ […]

adminilpadellaccio2

9 October 2021