รู้จักไหม “ฮีทสโตรก” อันตรายใกล้ตัวที่ไม่ควรประมาท

ilpadellaccio2.com รู้จักไหม “ฮีทสโตรก” อันตรายใกล้ตัวที่ไม่ควรประมาท ประเทศไทยเป็นเมืองร้อนและรู้สึกว่าจะร้อนขึ้นทุกปีโดยไม่ต้องรอให้ถึงเดือนเมษายนที่เขาว่าเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของปี เพราะตั้งแต่ต้นมกราคมไปจนถึงท้ายธันวาคม คนไทยต่างถูกคลื่นความร้อนเล่นงานอยู่แทบจะทุกวัน ซึ่งถ้ามันแค่ร้อนอบอ้าวเท่านั้นก็พออดรนทนได้อยู่หรอก แต่ใครจะไปรู้ว่า อากาศที่ร้อนจัดแบบนี้จะสามารถก่อให้เกิดโรคที่เสี่ยงถึงแก่ชีวิตได้ อย่าง โรคฮีทสโตรก หรือโรคลมแดด  อาการที่หากไม่รู้วิธีรับมือจะต้องเป็นอันตรายไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน รู้จักไหม ? ฮีทสโตรก หรือโรคลมแดด                ฮีทสโตรก (Heatstroke) หรือโรคลมแดด คือลักษณะอาการของร่างกายที่กำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนของอากาศจนไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในร่างกายได้ โดยทั่วไปร่างกายของเราจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ 35 – 37 องศาเซลเซียส ซึ่งถ้าเกินจากนี้ไป แสดงว่าร่างกายกำลังเผชิญกับความร้อนภายในสูงขึ้นฉับพลัน โดยฮีทสโตรกจะมีอุณภูมิร่างกายอยู่ที่ราว ๆ 40 องศาเซลเซียสและสามารถเพิ่มสูงขึ้นได้อีก ซึ่งข้อแตกต่างที่จะสังเกตได้ว่าไม่ใช่อาการมีไข้จากการเจ็บป่วย ก็คือ ฮีทสโตรกหรือลมแดดจะเกิดขึ้นร่วมกับอาการปวดศีรษะ หน้ามืด ชักเกร็ง หัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ หายใจแรง ช็อกและหมดสติ ซึ่งหากปล่อยไว้ให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นโดยไม่ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อลดความร้อนในร่างกายให้เย็นลงโดยเร็ว นอกจากจะไม่ได้สติแล้วยังส่งผลให้ สมอง กล้ามเนื้อ ไต และและหัวใจทำงานล้มเหลวได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย ภาวะที่เสี่ยงต่อการเกิด ฮีทสโตรก (Heatstroke) อยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดในอุณหภูมิตั้งแต่ 35 – 40 […]

adminilpadellaccio2

26 October 2021