การตกแต่งบ้าน แบบ Classic Style – คลาสสิค สไตล์

ilpadellaccio2.com การตกแต่งบ้าน แบบ Classic Style – คลาสสิค สไตล์ ย้อนกลับไปสมัยกรีกและโรมัน งานสถาปัตยกรรมต่างๆ รวมถึงการตกแต่งภายใน มีความสง่างาม โอ่อ่า สวยงามเป็นอย่างมาก แต่สิ่งเหล่านี้ กลับเลือนหายไปตามกาลเวลา ไม่ว่าจะเป็นเพราะภัยธรรมชาติ หรือการทำสงครามในยุคก่อนๆ แต่งานฝีมือชั้นยอดนี้ได้ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาเรื่อยๆ จนมาเป็น การตกแต่งบ้าน แบบ Classic Style – คลาสสิค สไตล์ อย่างไรก็ดี รูปแบบกรีกและโรมัน หรือที่นิยมเรียกว่ารูปแบบ Classic Style นี้ก็ยังได้มีอิทธิพลต่อรูปแบบการตกแต่งภายใน และสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่ตามมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และเป็นรากฐานสำคัญของรูปแบบอื่นๆ ที่ตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะ Renaissance หรือ Baroque และถึงแม้ว่าในยุคที่รูปแบบอื่นๆ เป็นที่นิยมอย่างมาก แต่รูปแบบ Classic Style มักจะปรากฏให้เห็น และยังสอดแทรกให้เห็นตามการตกแต่งสถาปัตยกรรมอยู่เสมอ Classic Style เป็นสไตล์ที่ทุกคนน่าจะเคยเห็น รูปแบบจะมีความหรูหราไม่ได้เน้นการใช้สอยเท่าไร เนื่องจากเป็นสไตล์ที่ต้องการความโอ่อ่า สวยงาม จึงเหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่เยอะและฝ้าเพดานสูง ลักษณะเด่นของการแต่งบ้านแบบคลาสสิค […]

adminilpadellaccio2

9 November 2021