การตกแต่งบ้านแบบ Contemporary Style – คอนเทมโพรารี่ สไตล์

ilpadellaccio2.com การตกแต่งบ้านแบบ Contemporary Style – คอนเทมโพรารี่ สไตล์ Contemporary Style (คอนเทมโพรารี่ สไตล์)  หมายถึง การตกแต่งบ้านแบบร่วมสมัย โดยนำเอาสไตล์การตกแต่งต่างๆ อย่างน้อย 2 รูปแบบมาประยุกต์ให้เข้ากันได้อย่างลงตัว มีการใช้หลักในการจัดวาง รูปทรง โทนสี ฯลฯ เหมาะสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ชื่นชอบการตกแต่งในสมัยต่างๆ แต่ไม่ต้องการนำมาใช้ทั้งหมด คัดเฉพาะบางส่วนที่จำเป็นต่อการใช้สอย หรือตกแต่งเฉพาะส่วน เพื่อให้ได้มาซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก รสสัมผัส ในยุคสมัย หรือสไตล์ที่ชื่นชอบ คอนเทมโพรารี่ สไตล์ ส่วนใหญ่จะเริ่มจากพื้นฐานความเรียบง่าย หลังจากนั้นจึงเริ่มตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามขึ้น ด้วยของใช้เฟอร์นิเจอร์ หรือของแต่งบ้าน ที่ตรงตามรสนิยมของผู้อยู่อาศัย คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยต่างๆ เป็นหลัก อาจจะมีการปรับแต่งการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ ของประดับ หรือข้าวของเครื่องใช้ ให้มีประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์เดิม แต่ยังไม่ละทิ้งรายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์ ความมีเสน่ห์ ของเฟอร์นิเจอร์ หรือของตกแต่งนั้นๆ ในการตกแต่งแบบ คอนเทมโพรารี่ สไตล์ นั้นมีความยากอยู่ในความง่าย กล่าวคือ การตกแต่งในสไตล์นี้สามารถประยุกต์ใช้กับการตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ แต่การที่จะทำให้ออกมา สวยงาม ดูดีนั้น […]

adminilpadellaccio2

13 November 2021